MS Araştırmaları Derneği
MS Araştırmaları Derneği

MS Araştırmaları Derneği

MStenKorkmuyorum

Donations 0

Be the first to donate

You have the chance to be the first who donates to this fundraiser.

€18,818.11

$21,123.03

£16,206.94

raised so far

Set a fundraising goal

Supporter Level 2020

MS Araştırmaları Derneği is a Gold Supporter

0
Bronze
Silver
Gold

Wow! You're one of the best supporter.

Members22

Alper Durgun
Alper Durgun Izmir €22.07
Alper Tolga Karayakuplu
Alper Tolga Karayakuplu Izmir €22.07
Ayşe Bayram
Ayşe Bayram Izmir €22.07
Berfin Uzak
Berfin Uzak Izmir €22.07
Canberk Hulusi Ekin
Canberk Hulusi Ekin Izmir €22.07
Cavid Baba
Cavid Baba Izmir €22.07
Devrim Çelik
Devrim Çelik Izmir €22.07
Engin Uğraş
Engin Uğraş Izmir €22.07
Erdal Gürbüz
Erdal Gürbüz Izmir €22.07
Gizem Öztürk
Gizem Öztürk Izmir €22.07
Gökmen Aras
Gökmen Aras Izmir €22.07
Hakan Alp
Hakan Alp Izmir €22.07
HASAN ESENKAYA
HASAN ESENKAYA Izmir €22.07
Hüseyin Aka
Hüseyin Aka Izmir €22.07
Murat Çelebi
Murat Çelebi Izmir €22.07
Mustafa Okkabas
Mustafa Okkabas Izmir €22.07
Selahattin Kurt
Selahattin Kurt Izmir €22.07
Semih Önder
Semih Önder Izmir €22.07
Serkan Özakbaş
Serkan Özakbaş Izmir €22.07
Yiğit Küçüközden
Yiğit Küçüközden Izmir €22.07
Yunus Yıldız
Yunus Yıldız Izmir €22.07